YEZIDI’S

GEVLUCHT GEVANGEN ONTHEEMD

FEITEN & CIJFERS

  • 360.000 Yezidi’s zijn ontheemd
  • 6417 Yezidi’s zijn ontvoerd/vermist en verkocht als seksslaven
  • 3371 survivors (overlevenden) zijn teruggekeerd uit gevangenschap
  • 2745 kinderen hebben één of beide ouders verloren
  • 71 massagraven zijn geïndentificeerd

Cijfers uit rapport over genocide door Kheri Bozani, 5 maart 2019, Koerdistan

GEVLUCHT

In augustus 2014 startten ISIS-terroristen gecoördineerde aanvallen tegen de bevolking van verschillende steden in de Nineveh en de Duhok provincies in Noord-Irak. Tijdens de aanvallen vluchtten duizenden Yezidi’s voor hun leven naar de berg Sinjar of naar veilige delen van de provincie Duhok. Naast Yezidi’s zijn ook Irakese christenen, Turkmenen, Shabaks en andere groeperingen aangevallen.

Tijdens de aanval op Sinjar vluchtten ongeveer 40.000 mensen aanvankelijk naar de berg Sinjar, omringd door terroristen. Ze hadden geen eten, water of onderdak om zichzelf staande te houden in de genadeloze zomerhitte. Veel mensen stierven, waaronder pasgeboren baby’s, kinderen en ouderen als gevolg van uitdroging en oververhitting.

GEVANGEN

Degenen die niet op tijd hun woonplaatsen konden ontvluchten zijn vermoord of gekidnapt. Mannen werden van de vrouwen en kinderen gescheiden. Mannen werden gedwongen zich tot de islam te bekeren, hoewel velen van hen, hoe dan ook werden geëxecuteerd. Vrouwen en meisjes werden gevangen gehouden en verkocht als seksslaven. Jongens werden gedwongen zich tot de islam te bekeren en opgeleid tot jihadisten of zelfmoordterroristen. Van de ruim zesduizend vrouwen en kinderen zijn er ruim drieduizend teruggekeerd. Deze vrouwen en kinderen hebben echter de meest onvoorstelbare vormen van misbruik en marteling ondergaan en zijn daarom begrijpelijkerwijs zwaar getraumatiseerd. Velen hebben zelfmoord gepleegd of geprobeerd zelfmoord te plegen. Geëxecuteerde Yezidi-slachtoffers zijn gevonden in massagraven in verschillende steden, maar velen blijven vermist.

ONTHEEMD

Sinds hun vlucht in 2014 wonen er ruim 300.000 Yezidi vluchtelingen in grote kampen in de regio rondom Duhok.  De kampen zijn echter overvol en veel ontheemden leven in geïmproviseerde tenten en onafgemaakte gebouwen in aangrenzende gebieden en dorpen buiten de kampen. De woningen hebben geen deuren of ramen en bestaan vaak alleen uit zeil, en een lemen vloer. De vluchtelingen hebben moeite om een baan te vinden en een bestaan op te bouwen. Er zijn enorme humanitaire en fysieke behoeften, maar de behoefte aan psychologische ondersteuning en begeleiding overtreffen deze.

ACHTERGROND

De Yezidi’s  leven hoofdzakelijk in Noord-Irak in de provincies Nineve en Duhok en praktiseren één van de minst bekende religies in het Midden Oosten. Er zijn inmiddels in Europa, Armenië en Rusland ook Yezidische gemeenschappen ontstaan. De totale Yezidische bevolking wordt geschat op ongeveer één miljoen mensen.

De religieuze traditie  van de Yezidi’s kent elementen die overéénkomen met het pre-Zoroastrianisme, Jodendom, Christendom en het Soefisme. Yezidi’s geloven in één God. De meest belangrijke en centrale figuur binnen de Yezidische traditie is Tawusi Malak (de pauw-engel). Tawusi Malak belichaamt zowel licht als duisternis. Volgens het Yezidische geloof heeft alles in het universum z’n tegenhanger: de zon en de maan, dag en nacht, etc. Yezidi’s geloven tevens in het primaire belang van de zon. Het aansteken van olie-lampen tijdens religieuze feestdagen getuigt van de aanbidding van het licht.

Ceremonie Lalesh Tempel

Omdat Yezidi’s vaak vervolgd zijn, werden rituelen in het geheim doorgegeven. Legendes, kosmologie, heilige teksten en gebeden werden van generatie op generatie mondeling overgeleverd.

Meer informatie over Yezidi’s en hun achtergrond kun je vinden op:

https://thijsbroekkamp.com/yezidis-of-iraq

https://www.youtube.com/watch?v=V0IwjKTAK_A