Voorgaande projecten

SOCIALE ONDERSTEUNING & LOBBY

In het dorp waar we werkzaam zijn, zijn er veel kinderen in de leeftijd tussen 9 en 18 jaar die niet naar school gaan, ongeveer 500. Omdat ze in de afgelopen jaren niet naar school konden gaan, mogen ze niet naar regulier onderwijs. Voor deze groep zijn we bij de overheid gaan pleiten om hun mogelijkheden te bieden voor onderwijs. Anno januari 2020 is er een speciale school geopend voor kinderen met leerachterstand om alsnog in het regulier onderwijs in te stromen.  Helaas is deze school gedwongen te stoppen in maart 2020 vanwege de COVID-19 maatregelen en is niet opnieuw opgestart.

We hebben lesprogramma’s ontwikkeld voor een preventie campagne om gastlessen te geven op basisscholen in de omgeving. We zien dat door de slechte leefomstandigheden en de weinige toekomst perspectieven, de kinderen en de jongeren snel vervallen in crimineel gedrag. Dit hangt ook samen met het collectieve trauma dat de gemeenschap met zich meedraagt. We willen in de lessen verschillende onderwerpen bespreekbaar maken zoals; pesten, liegen, stelen en vandalisme. Helaas kunnen we ook dit programma niet uitvoeren vanwege de COVID-19 maatregelen.

KOERDISCH VOOR ANALFABETEN

Voor analfabete vrouwen houden we Koerdische lessen. De vrouwen zijn in de leeftijd van zeventien tot vijfenveertig jaar. Zij zijn nooit naar school geweest zijn en kunnen niet lezen of schrijven. We hebben een boek ontwikkeld om te leren lezen en schrijven in (Behdini) Koerdisch speciaal voor analfabete volwassenen en zoveel mogelijk aangepast aan het dialect van Sinjar zodat het voor de vrouwen gemakkelijk is om het te begrijpen. En we helpen met praktische zaken zoals het lezen van doktersafspraken en het huiswerk van hun kinderen.