Voorgaande projecten

ARABISCH VOOR ANALFABETEN

In het voorjaar van 2021 hebben we Arabische lessen gegeven aan een groep vrouwen. De vrouwen zijn in de leeftijd van zeventien tot vijfenveertig jaar en zijn analfabeet. Zij zijn nooit naar school geweest zijn en konden niet lezen of schrijven. Van jong tot oud waren ze erg enthousiast en hebben allemaal een certificaat behaald.

NAAILESSEN

We organiseren naailessen voor jonge vrouwen. We leren hun niet alleen naaien maar ook om een eigen naaiatelier te runnen, en de gemaakte kleding te verkopen. De opbrengst van de kleding is voor de groep vrouwen die hieraan deelnemen.

Vanuit Nederland zijn er ook een aantal naaimachines gedoneerd. Deze hebben we aan verschillende vrouwen kunnen geven die de naailessen hadden gevolgd en ook thuis wilden gaan naaien om zo wat geld te verdienen.

ENGELSE LESSEN

We geven Engelse lessen aan kinderen en jongeren in diverse dorpen. In 2019 hebben in totaal zo’n 240 kinderen en jongeren aan de verschillende programma’s deelgenomen. Vooral voor niet schoolgaande kinderen en jongeren is dit een activiteit waarmee we ze uit hun isolement halen en zo krijgen ze meer interesse in de wereld om zich heen. Ze leren zo ook discipline en regelmaat van naar schoolgaan. De jongeren die een cursus in goede orde afronden ontvangen aan het eind een certificaat. Voor de oudere studenten heeft zo’n certificaat zeker veel waarde. Zo zijn hun kansen op de arbeidsmarkt groter en het helpt hun om beter voorbereid te zijn op een vervolgstudie.

SOCIALE ONDERSTEUNING & LOBBY

In het dorp waar we werkzaam zijn, zijn er veel kinderen in de leeftijd tussen 9 en 18 jaar die niet naar school gaan, ongeveer 500. Omdat ze in de afgelopen jaren niet naar school konden gaan, mogen ze niet naar regulier onderwijs. Voor deze groep zijn we bij de overheid gaan pleiten om hun mogelijkheden te bieden voor onderwijs. Anno januari 2020 is er een speciale school geopend voor kinderen met leerachterstand om alsnog in het regulier onderwijs in te stromen.  Helaas is deze school gedwongen te stoppen in maart 2020 vanwege de COVID-19 maatregelen en is niet opnieuw opgestart.

We hebben lesprogramma’s ontwikkeld voor een preventie campagne om gastlessen te geven op basisscholen in de omgeving. We zien dat door de slechte leefomstandigheden en de weinige toekomst perspectieven, de kinderen en de jongeren snel vervallen in crimineel gedrag. Dit hangt ook samen met het collectieve trauma dat de gemeenschap met zich meedraagt. We willen in de lessen verschillende onderwerpen bespreekbaar maken zoals; pesten, liegen, stelen en vandalisme. Helaas kunnen we ook dit programma niet uitvoeren vanwege de COVID-19 maatregelen.

KOERDISCH VOOR ANALFABETEN

Voor analfabete vrouwen houden we Koerdische lessen. De vrouwen zijn in de leeftijd van zeventien tot vijfenveertig jaar. Zij zijn nooit naar school geweest zijn en kunnen niet lezen of schrijven. We hebben een boek ontwikkeld om te leren lezen en schrijven in (Behdini) Koerdisch speciaal voor analfabete volwassenen en zoveel mogelijk aangepast aan het dialect van Sinjar zodat het voor de vrouwen gemakkelijk is om het te begrijpen. En we helpen met praktische zaken zoals het lezen van doktersafspraken en het huiswerk van hun kinderen.