PROJECTEN

We kiezen ervoor om actief te zijn in de dorpen waar geen andere voorzieningen zijn. Daarom zijn bijna alle projecten in de oude dorpen in de omgeving. Onze focus ligt op kinderen, jongeren en vrouwen.

ULTIMATE FRISBEE

Voor tieners: jongens en meiden organiseren we Ultimate Frisbee training. In deze sport komen ook sociale elementen aan de orde zoals: eerlijkheid, respect, vertrouwen en vergeving. Er worden ook toernooien georganiseerd tussen de teams in de regio. Door deze activiteiten bloeien de tieners op en zijn meer met elkaar betrokken. Ze waarderen het heel erg dat ze mogen deelnemen en ze zijn ontzettend enthousiast en gemotiveerd. Ondertussen worden verschillende tieners getraind om een training te coachen. Het doel is dat de groepen steeds zelfstandiger worden en nieuwe groepen starten en trainen.

KINDERCENTRUM SUNSHINE

Voor kinderen tussen de 4 tot 13 jaar organiseren we kinderclubs. De jongere kinderen leren we lezen en schrijven. Met de oudere kinderen volgen we verschillende programma’s over; Plagen & Pesten, Leugen & Waarheid, Stelen & Geven en Vandalisme. We vertellen verhalen, knutselen samen en leren hun Engels en leren nieuwe liedjes zingen.

Met de tieners volgen we een programma over Identiteit, Vrede & Conflict, Omgang met je vrienden, Omgang met je Volwassenen, Gevoelens en Emoties en een programma over Toekomst.

MUZIEKLES

Sinds het voorjaar van 2021 zijn we begonnen met Ukelele lessen aan een tiental kinderen. Door muziek kunnen de kinderen zich beter uiten en ervaren veel plezier door samen hun muzikale talent te ontdekken.

SOCIALE ONDERSTEUNING

Veel kinderen komen uit een maatschappelijk zwakkere omgeving en daarom doen we veel huisbezoeken om zicht te houden op hun welzijn. Zo hebben we regelmatig contact met families die gescheiden zijn of waar huiselijk geweld is. We kunnen meestal niet zoveel aan de situatie veranderen maar proberen zo veel mogelijk de kinderen te helpen. We bieden hun een veilige plek in het centrum waar ze naartoe kunnen komen.

HUMANITAIRE HULP

Op dit moment kunnen we regelmatig aan zo’n dertig gezinnen voedselhulp bieden. Het zijn gezinnen die in onvoorstelbare armoede leven. In sommige gezinnen zijn beide ouders ziek en hebben geen inkomen of hulp. Andere gezinnen hebben hun man en broers verloren.

Naast voedselhulp, zijn er soms ook situaties waar we helpen om medische kosten te dekken; zoals medicijnen.

We helpen families met het opknappen van hun onderkomens en tenten zodat ze droog de winter doorkomen, ook voorzien we in kachels en kerosine.

HAAKCLUB

Vanaf het voorjaar van 2020 hebben we haakclubs voor meisjes en vrouwen. In het eerste project hebben we ze geleerd tassen te haken die we later in Nederland verkochten. Ondertussen zijn de vrouwen volleerd haaksters en haken ze ook andere items zoals poncho’s, babydekens, mutsen et cetera.