PROJECTEN

KINDERCLUB

In verschillende dorpen in de omgeving houden we kinderclubs. We kiezen ervoor om actief te zijn in de dorpen waar geen andere voorzieningen zijn. Er komen kinderen tussen de 4 tot 13 jaar. We vertellen verhalen en knutselen samen en leren hun Engels en sluiten altijd af met wat te eten en te drinken. Dit project loopt goed en de ouders zijn blij dat hun kinderen naar een ‘kindvriendelijke’ plek kunnen gaan.

SOCIALE ONDERSTEUNING

Veel kinderen komen uit een maatschappelijk zwakkere omgeving en daarom doen we veel huisbezoeken om zicht te houden op hun welzijn. Zo hebben we regelmatig contact met families die gescheiden zijn of waar huiselijk geweld is. We kunnen meestal niet zoveel aan de situatie veranderen maar proberen zo veel mogelijk de kinderen te helpen. We bieden hun een veilige plek in het centrum waar ze naartoe kunnen komen.

HUMANITAIRE HULP

Op dit moment kunnen we regelmatig aan zo’n dertig gezinnen voedselhulp bieden. Het zijn gezinnen die in onvoorstelbare armoede leven. In sommige gezinnen zijn beide ouders ziek en hebben geen inkomen of hulp. Andere gezinnen hebben hun man en broers verloren.

Naast voedselhulp, zijn er soms ook situaties waar we helpen om medische kosten te dekken; zoals medicijnen.

We helpen families met het opknappen van hun onderkomens en tenten zodat ze droog de winter doorkomen, ook voorzien we in kachels en kerosine.

HAAKCLUB

Vanaf het voorjaar van 2020 hebben we een haakclub. In een van de oude dorpjes hebben we alle meisjes en dames verzameld en hebben we ze de basisvaardigheden leren haken en we hebben ze boodschappentassen laten haken. Ze zijn erg enthousiast en ondanks de lockdown en COVID-19 restricties blijven ze door haken. Tegen het einde van de zomer hadden we ongeveer 80 prachtige gehaakte tassen die we in Nederland hebben verkocht.

Komend seizoen gaan we proberen om andere items te maken zoals poncho’s, babydekens, mutsen et cetera.

NAAILESSEN

We organiseren naailessen voor jonge vrouwen. We leren hun niet alleen naaien maar ook om een eigen naaiatelier te runnen, en de gemaakte kleding te verkopen. De opbrengst van de kleding is voor de groep vrouwen die hieraan deelnemen.

ENGELSE LESSEN

We geven Engelse lessen aan kinderen en jongeren in diverse dorpen. In 2019 hebben in totaal zo’n 240 kinderen en jongeren aan de verschillende programma’s deelgenomen. Vooral voor niet schoolgaande kinderen en jongeren is dit een activiteit waarmee we ze uit hun isolement halen en zo krijgen ze meer interesse in de wereld om zich heen. Ze leren zo ook discipline en regelmaat van naar schoolgaan. De jongeren die een cursus in goede orde afronden ontvangen aan het eind een certificaat. Voor de oudere studenten heeft zo’n certificaat zeker veel waarde. Zo zijn hun kansen op de arbeidsmarkt groter en het helpt hun om beter voorbereid te zijn op een vervolgstudie.