JAARVERSLAG

Meer over onze activiteiten van het afgelopen jaar en de financiële verantwoording ervan lees je in ons jaarverslag.

Jaarverslagen van voorgaande jaren zijn beschikbaar in pdf en op te vragen via info@moqimi.nl

BESTUUR

Voorzitter: Kees de Kraker

Secretaresse: Arie Willeboer

Penningmeester: Jaco Cornelisse

Overige bestuursleden: Sarienke Matthijsse en Arianne Willeboer