PROJECTEN

SOCIALE ONDERSTEUNING & LOBBY

In het dorp waar we werkzaam zijn, zijn er veel kinderen in de leeftijd tussen 9 en 18 jaar die niet naar school gaan, ongeveer 500. Omdat ze in de afgelopen jaren niet naar school konden gaan, mogen ze niet naar regulier onderwijs. Voor deze groep zijn we bij de overheid gaan pleiten om hun mogelijkheden te bieden voor onderwijs. Anno januari 2020 is er een speciale school geopend voor kinderen met leerachterstand om alsnog in het regulier onderwijs in te stromen.  

Veel kinderen komen uit een maatschappelijk zwakkere omgeving en daarom doen we veel huisbezoeken om zicht te houden op hun welzijn.

We zijn lesprogramma’s aan het ontwikkelen voor een preventie campagne om gastlessen te geven op basisscholen in de omgeving. We zien dat door de slechte leefomstandigheden en de weinige toekomst perspectieven, de kinderen en de jongeren snel vervallen in crimineel gedrag. Dit hangt ook samen met het collectieve trauma dat de gemeenschap met zich meedraagt. We willen in de lessen verschillende onderwerpen bespreekbaar maken zoals; pesten, liegen, stelen en vandalisme.

HUMANITAIRE HULP

Op dit moment kunnen we regelmatig aan zo’n dertig gezinnen voedselhulp bieden. Het zijn gezinnen die in onvoorstelbare armoede leven. In sommige gezinnen zijn beide ouders ziek en hebben geen inkomen of hulp. Andere gezinnen hebben hun man en broers verloren.

Naast voedselhulp, zijn er soms ook situaties waar we helpen om medische kosten te dekken; zoals medicijnen. We hebben twee dokters bereid gevonden om patiënten te helpen zonder consult kosten te rekenen. Tot nu toe helpen we zo’n zes gezinnen met medische hulp.

We helpen families met het opknappen van hun onderkomens en tenten zodat ze droog de winter doorkomen, ook voorzien we in kachels en kerosine.

KINDERCLUB

Twee maal per week houden we kinderclub voor jonge kinderen van 5 tot 6 jaar in een dorp waar geen andere voorzieningen voor hun zijn. We vertellen verhalen en knutselen samen en leren hun Engels en sluiten altijd af met wat te eten en te drinken. Dit project loopt goed en de ouders zijn blij dat hun kinderen naar een ‘kindvriendelijke’ plek kunnen gaan.

KOERDISCH VOOR ANALFABETEN

Voor analfabete vrouwen houden we Koerdische lessen. De vrouwen zijn in de leeftijd van zeventien tot vijfenveertig jaar. Zij zijn nooit naar school geweest zijn en kunnen niet lezen of schrijven. We hebben een boek ontwikkeld om te leren lezen en schrijven in (Behdini) Koerdisch speciaal voor analfabete volwassenen en zoveel mogelijk aangepast aan het dialect van Sinjar zodat het voor de vrouwen gemakkelijk is om het te begrijpen. En we helpen met praktische zaken zoals het lezen van doktersafspraken en het huiswerk van hun kinderen.

NAAILESSEN

We organiseren naailessen voor jonge vrouwen. We leren hun niet alleen naaien maar ook om een eigen naaiatelier te runnen, en de gemaakte kleding te verkopen. De opbrengst van de kleding is voor de groep vrouwen die hieraan deelnemen.

ENGELSE LESSEN

We geven Engelse lessen aan kinderen en jongeren in diverse dorpen. In 2019 hebben in totaal zo’n 240 kinderen en jongeren aan de verschillende programma’s deelgenomen.  Vooral voor niet schoolgaande kinderen en jongeren is dit een activiteit waarmee we ze uit hun isolement halen en zo krijgen ze meer interesse in de wereld om zich heen. Ze leren zo ook discipline en regelmaat van naar schoolgaan. De jongeren die een cursus in goede orde afronden ontvangen aan het eind een certificaat. Voor de oudere studenten heeft zo’n certificaat zeker veel waarde. Zo zijn hun kansen op de arbeidsmarkt groter en het helpt hun om beter voorbereid te zijn op een vervolgstudie.